Wednesday , January 17 2018
ardeentr
Home / İslam Bankacılığı

İslam Bankacılığı

İslami Banakacılığı İslam din temellerine dayanan bir bankacılık sistemidir. İslam Banakcılık sistemi Kuranı kerim ,sünnet,şeriat bilginlerinin çoğunluk fikirleri,mukayese ve özgelişim kaynaklarına göre oluşturulan bir sistemdir.

Belirlenmiş kar oranlı satış sistemi

Bu satış şeklinde sermayenin üzerinde belirli kar oranı eklenerek yapılan satışlar anlamını ifade etmektedir. Şeriat bilginlerince  bu tip satış şekli genel satış temellerine aykırı düşmediği kabul edilmektedir. Ancak bu tip satışların belirli kriterlere sahip olması gerekir bu kriterlerin başında doğruluk ve emanete riayet etmesi şarttır. Ki satış çeşitleri çoktur bunlardan sürüm satışları,mübadele satışları,sulh satışları,mutlak satışlar,Pazar usulü satışlar ve emanet satışları. Emanet satış şekli üç bölüme ayrılır : belirlenmiş kar oranlı satış sistemi,vekaletle satış sistemi ve normal emanet satış sistemi.

Vadeli satış sistemi

Para karşılığında belirli bir süreye kadar yapılan satış sistemidir. Bu sistemde bir ürünü belirli bir süreye kadar satın alarak başka kimseye nakten yapılan satış şekli demektir. Ki bu vesileyle nakit para elde edilebilmekte olup ürünün aynı satıcıya tekrar satılmaması gerekir.

Senetli satış tipi

Bu satış sisteminde var olan sözleşmeler,tüketim satışları,kira sözleşmeleri gibi satış senetlerine çevrilmektedir. Bu satış şekli uluslararsı ekonomi piyasasında Securitization adıyla bilinir.

Tekafül sistemi

Tekafül sistemi İslami sigortacılık sistemi demektir. Bu sistemde belirli kişiler arasında çeşitli risklere karşı katılım şeklinde ödenen primler toplanır ve teminat sandığı oluşturularak zarara uğrayan ve belirlenmiş risklere uğramış kişilere tazminat ödenir.

About Ikbal Abduljabbar

Check Also

Uluslararası (Amerikan) piyasaya bakış

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *