Friday , January 19 2018
ardeentr
Home / Para ve kasa yönetimi

Para ve kasa yönetimi

Para ve bütçe yönetimi : para sirkülasyonu ve miktarında bazı açıkların meydana gelmemesi için izlenmesi gereken strateji demektir. Burada yöneticilerin izleyeceği para stratejisi elde bulunan para miktarını uygun yerlerde ve projelerde doğru yatırım yapılmasıyla elde edilecek sonuçlar düşünülür. Yapılacak ödemeler ,gelirler ve faaliyetlerin başarıyla aksaksız sürdürülmesinde gerçekleştrirlen başarı şirketin genel başarısını doğrudan etkilemektedir. Ki bu ekonomi faaliytlerin paraya gerektiği anda dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır. İzlenecek strateji ana hedefi gözönünde tutarak uygulanacak ara yöntem ve uygulamaları ana sermayeyi geliştirmek ve arttırmak amaçlı olması şarttır.

About Ikbal Abduljabbar

Check Also

Privacy Policy

Your privacy is important to the consulting bureau for studies and financial analyzing. This privacy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *