Friday , January 19 2018
ardeentr

Araştırmalar

  Mali analiz ve danışmanlık bürosu , bu büronün hizmetleriyle para piyasasındaki değişme ve gelişmeleri,milli ve uluslararası mali politakalar,ekonomi politikaların iktisat ve piyasalar üzerindeki etkileri gözlemlenerek incelenmektedir. Müşterilere çeşitli araştırma ve bilgiler sağlanır. Her hangi bir şirket ,holding veya ekonomik bir gelişmeyle ilgili analiz çalışması yapılır. Çözümler ve gelişme faktörleri …

Read More »

Yeni yapılanmalar

Yeniden yapılandırmak : borçların ve şirketi yeniden şekillendirme stratejesi demektir.bu stratejilere ancak şirkette büyük mali sorunların meydana geldiğinde başvurulur. Bu startejilere başvurulduğunda maddi zararın yok edilmesi ve karların arttırılması amaçlanır.bir şirketin yeniden şekillendirilmesi mülkiyeti değiştirmek veya başka şirketlerle ortaklık kurmak veya iflası ilan etmek amacıyla gerçekleştirilebilir.örneğin : bir şirket kendisini …

Read More »

Uluslararası piyasada danışmanlık hizmetlerimiz

İş dünyasında çeşitli piyasalar vardır, bunlardan ABD piyasası ve Avrupanın bir kısmı.ve yeni oluşmuş piyasalar var : Rusya ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Arap piyasaları bulunmakta her piyasanın kendine özgü özellikleri kötü yanları iyi yanları vardır. her biri ayrı ayrı araştırılmalıdır.

Read More »

Mali verlerin analizini yapmak

Mali veriler : her mali analiz için ene önemli anahtar verilerdir. Tasarlanacak ve izlenecek mali planlar bir şirketin ekonomik durumundaki gücün ve olumsuz noktaları saptanır. Bu veriler ancak şirketin bilançosundan kara ve zarar hesaplarından elde edilmesi mümkündür. Sermayedeki zamana göre meydana gelen değişmeler ele alınır elde bulunan nakit para miktarı …

Read More »

Yatırımlarda tedbir alma yolları

Mali analiz ve danışmanlık hizmetleri bürosu müşterilerine istedikleri danışmanlık hizmetlerini sunar,kendi yatırımlarını kendileri işletmek istedikleri zaman onlara ihtiyaç duyacakları stratejileri ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verir. Örneğin : yatırım dmüdürü yüksek rikli şirket senetleri nakitdöviz ,hisse veya bazı borçlar yerine düşük riskli hükümet senetlerini satın almayı tercih eder. Ki bazı …

Read More »

Para ve kasa yönetimi

Para ve bütçe yönetimi : para sirkülasyonu ve miktarında bazı açıkların meydana gelmemesi için izlenmesi gereken strateji demektir. Burada yöneticilerin izleyeceği para stratejisi elde bulunan para miktarını uygun yerlerde ve projelerde doğru yatırım yapılmasıyla elde edilecek sonuçlar düşünülür. Yapılacak ödemeler ,gelirler ve faaliyetlerin başarıyla aksaksız sürdürülmesinde gerçekleştrirlen başarı şirketin genel …

Read More »

Risk yönetimi (uluslararası ve hazine hisseleri için)

Risklerin yönetimi yatırım müdürünün piyasadaki bir yatırımın zarar olasılıkları takdiriyle uygulanması gereken işlem ve metodlarla ilgilenir. Her yatırımın dayanabileceği riskler değerlendirilir,gerekirse riskleri diğer bir tarafa taşımak veya risklerden kaçınmak için alınacak tedbirler. Veya olumsuz etklieri azaltmak ve buna ilaveten riskleri ölçmek Beta testi ve Slope üzerinden yapılır. Yatırım müdürü çeşitli …

Read More »

Şirketlerin durumunu değerlendirmek

Şirketin değerlendirmesi : şirketin genel durumu hakkında net bilgilerin elde edilmesi demektir. Ki bu bilgiler hissenin gerçek değerinde önemli rol oynamakta olup şirketin sermayesi hakkında net bilgi sağlanması demektir. Ki bu değerlendirme çeşitli yöntemlerle gerçeleştirilebilir : Asset approach. Market approach. Income approach . Mali analiz ve danışmanlık hizmetleri bürosu bu …

Read More »