Wednesday , January 17 2018
ardeentr
Home / danışmanlık

danışmanlık

İslam Bankacılığı

İslami Banakacılığı İslam din temellerine dayanan bir bankacılık sistemidir. İslam Banakcılık sistemi Kuranı kerim ,sünnet,şeriat bilginlerinin çoğunluk fikirleri,mukayese ve özgelişim kaynaklarına göre oluşturulan bir sistemdir. Belirlenmiş kar oranlı satış sistemi Bu satış şeklinde sermayenin üzerinde belirli kar oranı eklenerek yapılan satışlar anlamını ifade etmektedir. Şeriat bilginlerince  bu tip satış şekli …

Read More »

Uluslararası piyasada danışmanlık hizmetlerimiz

İş dünyasında çeşitli piyasalar vardır, bunlardan ABD piyasası ve Avrupanın bir kısmı.ve yeni oluşmuş piyasalar var : Rusya ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Arap piyasaları bulunmakta her piyasanın kendine özgü özellikleri kötü yanları iyi yanları vardır. her biri ayrı ayrı araştırılmalıdır.

Read More »

Para ve kasa yönetimi

Para ve bütçe yönetimi : para sirkülasyonu ve miktarında bazı açıkların meydana gelmemesi için izlenmesi gereken strateji demektir. Burada yöneticilerin izleyeceği para stratejisi elde bulunan para miktarını uygun yerlerde ve projelerde doğru yatırım yapılmasıyla elde edilecek sonuçlar düşünülür. Yapılacak ödemeler ,gelirler ve faaliyetlerin başarıyla aksaksız sürdürülmesinde gerçekleştrirlen başarı şirketin genel …

Read More »