Sunday , February 18 2018
ardeentr
Home / Ikbal Abduljabbar

Ikbal Abduljabbar

Hizmetlerimiz

The CBSFA offers studies and consultation for getting started companies, projects as well as the company that needs upgrading.We help you find better solution for financial matters and even find marketing channels for your business.We see a wide horizon for smart partners and don’t neglect the small and individual investors. …

Read More »

İslam Bankacılığı

İslami Banakacılığı İslam din temellerine dayanan bir bankacılık sistemidir. İslam Banakcılık sistemi Kuranı kerim ,sünnet,şeriat bilginlerinin çoğunluk fikirleri,mukayese ve özgelişim kaynaklarına göre oluşturulan bir sistemdir. Belirlenmiş kar oranlı satış sistemi Bu satış şeklinde sermayenin üzerinde belirli kar oranı eklenerek yapılan satışlar anlamını ifade etmektedir. Şeriat bilginlerince  bu tip satış şekli …

Read More »

Earning Disclaimer

Earning and Income statements made or analyzed by our consulting bureau are estimates of what we think you can possibly earn. There is no guarantee that you will make these levels of income and you accept the risk that the earnings and income statements differ by individual. There is no …

Read More »

Privacy Policy

Your privacy is important to the consulting bureau for studies and financial analyzing. This privacy policy provides information about the personal information that the consulting bureau collects, and the ways in which consulting bureau uses that personal information. Personal information collection the consulting bureau for studies and financial analyzing may …

Read More »

Biz kimiz

Hızllanan teknolojiye ve yatırım ilkelerini iyi bir şekilde anlaşılmasıyla yerli ve yabancı iş ve yatırmlar önemli gelişmeler kayd etmişlerdir.bu nedenlerden dolayı gelişmiş dünyanın bir parçası ve bilimsel temellere dayanarak var olmamızı gerektirmektedir.Çeşitli ihtiyaç ve istekleri gerçekleştirmek mali iş ve danışmanlık hizmetleri sunmak için, en uygun kararları alabilmek için büromuz kurulmuştur.Kuruluş …

Read More »